Peter: The Redemption

Peter: The Redemption

2016 

·  Drama

Starmax

V roku 64 nášho letopočtu cisár Nero (Stephen Baldwin) tajne podpálil Rím, aby si vytvoril miesto pre stavbu svojho paláca. Zo založenia požiaru následne obvinil kresťanov a nariadil ich zatknutie. Ich vodca, apoštol Peter (John Rhys-Davies), je uvrhnutý do neslávne známej väznice Mamertine, kde ho mučia, aby ho donútili k priznaniu. Keď už je na pokraji smrti, Nero poverí Susannu (Brittany Bristow), slúžku jeho manželky Poppaei (Bobbie Phillips), aby Petra udržala pri živote. Počas svojich návštev väzenia nadviaže Susanna vzťah s Martinianom (Steve Byers), rímskym vojakom a Petrovým vrchným žalárnikom. Pod vplyvom svojich citov k Susanne, ako aj Petrových príbehov a činov, si Martiniano začne uvedomovať, že nie kresťania sú zločinci, ale skôr jeho slávny cisár. Keď Poppaea zistí, že Susanna je tajná kresťanka a dá ju zatknúť, Martiniano musí čeliť rozhodnutiu, či Susannu opustí a ponechá svojmu osudu, alebo sa postaví samotnému Nerovi a bude riskovať vlastnú kariéru a svoj holý život. V centre príbehu je však Peter, ktorý počas svojich posledných mesiacov vo väzení ovplyvnil životy desiatok vojakov, odsúdených a väzniteľov. Jeho silný príbeh odvahy, príbeh neochvejnej viery. Bol skutočne "skalou", na ktorej Ježiš Kristus postavil svoju cirkev.(TV Doma)